Αναβάθμιση του Μαθήματος της Ξένης Γλώσσας

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ρουκάς Ανδρέας

Περίληψη: Σκοπός του μαθήματος της ξένης γλώσσας θα πρέπει να είναι η παροχή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ γνώσης.

Abstract: Goal of the discipline of the foreign language should be the provision of CERTIFIED knowledge

Αφήστε μια απάντηση