ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΜΑ

Περίληψη: Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Ζ.Ε.Π.

Abstract: WE WORK AT SCHOOL. WE ASK THE RECOGNITION OF OUR EXPERIENCE IN TO THE TABLES OF ASSOCIATE TEACHERS.

Αφήστε μια απάντηση