Αναδιάρθρωση της εκπαιδευτικής βαθμίδας της Προσχολικής Εκπαίδευσης μέσα από τη διαμόρφωση Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας και την αναβάθμιση του ρόλου του νηπιαγωγείου.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Χαρίλαος Τζαμακλής, Βουλευτής Ν. Πιερίας – ΣΥΡΙΖΑ

Περίληψη: Η κάθε μεταρρύθμιση πρέπει να ξεκινά από τα θεμέλια. Η βαθμίδα της Προσχολικής Εκπαίδευσης υπήρξε «παραμελημένη» από όλους τους Υπουργούς Παιδείας των προηγούμενων κυβερνήσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το μόνο κόμμα που από τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 ανέφερε στο πρόγραμμά του την Προσχολική Εκπαίδευση. Στην παρούσα πρόταση, αναδεικνύεται η ανάγκη να διαμορφώσουμε ένα Εθνικό Πλαίσιο Ποιότητας και να αναβαθμίσουμε την Προσχολική Εκπαίδευση θεσμοθετώντας το Πολυδύναμο Νηπιαγωγείο. Άλλωστε, η εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης, που έχει εξαγγείλει ο Υπουργός, θα πρέπει να συνοδεύεται από κριτήρια και προετοιμασία, ώστε να βελτιώσει το πεδίο. Όπως δείχνουν παραδείγματα άλλων χωρών, η προσβασιμότητα ως επακόλουθο της υποχρεωτικότητας μπορεί να είναι προβληματική, ενώ η προσβασιμότητα με βάση κριτήρια ποιότητας οδηγεί στην καθολικότητα της φοίτησης ακόμη και σε χώρες που δεν είναι υποχρεωτική. Με την πεποίθηση, την οποία επιβεβαιώνουν ερευνητικά δεδομένα και πολιτικές, ότι οι επενδύσεις στις μικρές ηλικίες αποδίδουν πολλαπλάσια, καταθέτω την πρόταση αυτή για την Αναδιάρθρωση της Προσχολικής Εκπαίδευσης.

Abstract: Pre Scool Education Reform. National Quality Framework for Pre School Education.

Ένα σχόλιο στο Αναδιάρθρωση της εκπαιδευτικής βαθμίδας της Προσχολικής Εκπαίδευσης μέσα από τη διαμόρφωση Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας και την αναβάθμιση του ρόλου του νηπιαγωγείου.

  1. Αναμφισβήτη είναι η αξία της φοίτησης των παιδιών στο Νηπιαγωγείο. Το διαπιστώνουν οι εκπαιδευτικοί ΄της Α΄ τάξης οι οποίοι υποδέχονται μαθητές οι οποίοι δεν έχουν φοιτήσει ως νήπια στην Προσχολική Αγωγή.
    Θα πήγαινα μακρύτερα την πρότασή σας, προτείνοντας την οργανική ενσωμάτωση των νηπιαγωγείων στα γειτονικά δημοτικά σχολεία. Οι νηπιαγωγοί πρέπει να απαλλαγούν τελείως από τα διοικητικά καθήκοντα, ιδίως στα 1/θέσια. Οι δε διευθυντές των δημοτικών πρέπει να απαλλαγούν τελείως από τα διδακτικά τους καθήκοντα, όντας ήδη παραφορτωμένοι από ευθύνες.
    Πάντως δεν αναφέρετε τίποτε για το ωράριο των νηπιαγωγών, οι οποίες είναι οι σκληρότερα εργαζόμενες εκπαιδευτικοί στην Εκπαίδευση εν γένει. Πιστεύω πως πρέπει να επανέλθετε, αναφέροντας την πρότασή σας επ’ αυτού, αποκαθιστώντας την αδικία που τους γίνεται.

Αφήστε μια απάντηση