ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗ & ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΗ η “Διαδικασία Διορισμού Εκπαιδευτικών του Υπ. Παιδείας”.

Δείτε την πρόταση

Συγγραφέας: ΣΥΜΕΩΝ ΛΑΦΤΣΟΠΟΥΛΟΣ/ΙΔΙΩΤΗΣ

Περίληψη: (Πτυχιούχος Πληροφορικής (ΠΕ20) και κάτοχος Μεταπτυχιακού με πλήρη συνάφεια, με πιστοποιημένη Παιδαγωγική & Διδακτική Επάρκεια «Απόφοιτος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε», με ξένη γλώσσα σε άριστο επίπεδο και με πιστοποίηση “Εκπαιδευτικής Επάρκειας”Εκπαιδευτή Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), με 1.000 και πλέον ώρες διδακτικής εμπειρίας στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ και στα αντίστοιχα ΙΕΚ, έγγαμος με τέκνο, υπολείπεται στην κατάταξη των πινάκων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών του Υπ. Παιδείας, έναντι αυτού που δεν έχει κανένα πρόσθετο προσόν(απλά πτυχιούχος) αλλά τυγχάνει να έχει έστω και μία (1) ώρα διδακτικής προϋπηρεσίας στην Αθμια ή Βθμια εκπαίδευση του Υπ. Παιδείας!!!!) Ο υπόψη ενδιαφερόμενος κατατάσσεται στον Πίνακα “Γ”, ενω ο έχων απλά και μόνον (1) ώρα διδακτικής προϋπηρεσίας, χωρίς πρόσθετα προσόντα, στον Πίνακα“B”!!! Η απόλυτη αναξιοκρατία και αδικία συνεχίζεται ξεδιάντροπα μέχρι και σήμερα!!!!

Abstract: ( IT Graduate (PE20), owner of Master’s degree in full relevance with certified Pedagogy and Teaching competence “ASPETE” with a foreign language at an excellent level and certified “Educational Attainment on Non Formal Adult Education by the National qualification certification agency and vocational guidance (E.O.P.P.E.P), with over 1000 hours teaching experience in Business OAED Apprenticeship Schools and respective IEK, married with children, falls in the ranking tables of the Ministry of Education, against whomsoever has no additional qualification (just graduated) but happens to have even one (1) hour of service in teaching in A’level or B’level education of the Ministry of Education !!!!) The above mentioned concerned is demoted in Table “C”, while the owner of only (1) hour teaching service, without additional qualifications, in Table “B” !!! The absolute meritocracy and injustice continues shamelessly until today !!!!

 

2 thoughts on “ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗ & ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΗ η “Διαδικασία Διορισμού Εκπαιδευτικών του Υπ. Παιδείας”.”

 1. Αδιαμφισβήτητο, λογικό και απολύτως αξιοκρατικό, να προηγούνται κατά τους διορισμούς εκπαιδευτικών οι έχοντες Πτυχίο Παιδαγωγικής Κατάρτισης “Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε”…..
  Οι κάτοχοι του μείζονος προσόντος της Πιστοποιημένης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας που προτάσσει ο νόμος (ακόμη και χωρίς προϋπηρεσία) είναι δίκαιο να προηγούνται σε κάθε περίπτωση έναντι όλων των άλλων που έχουν ή δεν έχουν προϋπηρεσία.

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 14 του Ν. 1566/1985 μεταξύ των τυπικών προσόντων που απαιτούνται για το διορισμό υποψηφίων σε ορισμένους κλάδους εκπαιδευτικών συγκαταλέγεται και αυτό του πτυχίου “Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε” ή ισοδύναμου προς αυτό. Με τις διατάξεις των Ν. 2834/2000 και 3194/2003 προβλέπεται ότι τόσο κατά τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών (μέσω ΑΣΕΠ ή από πίνακα αναπληρωτών) όσο και κατά τις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων προηγούνται οι έχοντες τα πλήρη προσόντα διορισμού.
  Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ των υποψηφίων στους κλάδους όπου απαιτείται το πτυχίο Παιδαγωγικής Κατάρτισης προηγούνται οι έχοντες αυτό. Ελλείψει αυτών διορίζονταν ή προσλαμβάνονταν ως αναπληρωτές οι μη έχοντες πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών.

  Εύλογα προκύπτουν τα παρακάτω ερωτήματα:

  (1) Γιατί οι κάτοχοι Πιστοποιημένης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας(χωρίς προϋπηρεσία) δεν τοποθετούνται απευθείας στον Πίνακα Β’ των αναπληρωτών, αφού κατέχουν το απαραίτητο εκ των ως άνω νόμων προσόν της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας και ως εκ τούτου λογικό και δίκαιο θα ήταν να προηγούνται αδιακρίτως των εχόντων ή μη εχόντων προϋπηρεσία αλλά στερουμένων Πιστοποιημένης Παιδαγωγικής Επάρκειας;

  (2) Γιατί και η ελάχιστη ακόμη προϋπηρεσία ορισμένων και μόνο ωρών που σε πολλές περιπτώσεις κατά το παρελθόν αποτελεί κοινό μυστικό πως αποκτήθηκε με αδιαφανείς διαδικασίες(Σιβιτανίδειος Σχολή, Ενισχυτική διδασκαλία κ.λ.π) είναι ικανή να κατατάσσει τα άτομα που την κατέχουν στον πίνακα Β’ και να τα πριμοδοτεί έτσι με σημαντικότατο πλεονέκτημα, σε σχέση με τους κατέχοντες Παιδαγωγική Επάρκεια (χωρίς προϋπηρεσία), που κατατάσσονται στον πίνακα Γ’;

  (3) Γιατί στην πράξη καταστρατηγείται το πνεύμα του νόμου που σαφέστατα προτάσσει το προσόν της Πιστοποιημένης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ως απαραίτητο για την πρόσληψη; Άλλωστε ο αναβαθμισμένος ρόλος της Παιδαγωγικής Επάρκειας επιβεβαιώνεται και με το Ν. 3848/2010, όπου καθορίζεται ότι στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ γίνονται δεκτοί όσοι διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και Πιστοποιημένη Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια.

 2. Μετά λύπης μου επιβεβαιώνω πως η αντιμετώπιση του Υπουργείου Παιδείας σε οχλήσεις που κατά καιρούς δέχτηκε για τα δύο πρώτα τουλάχιστον θιγόμενα θέματα ήταν αποκαρδιωτική!!!
  Σα να μην υπάρχει πρόβλημα!!!! Χαμένοι στο τέλμα του δόγματος «μη μου τους κύκλους τάραττε»!!!
  Καμία διάθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας για αποκατάσταση της αδικίας….
  Ακόμη και η θετική γνωμοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αλλά και η σύμφωνη γνώμη του συνδικαλιστικού φορέα(ΟΛΜΕ), για το ζήτημα της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας των Εκπαιδευτικών Τεχνικών Ειδικοτήτων του ΟΑΕΔ δε φαίνεται να τους συγκίνησε!!!
  Υπενθυμίζω πως για το θέμα της αναγνώρισης προϋπηρεσίας των Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Τεχνικών Ειδικοτήτων του ΟΑΕΔ έχουν κατά το παρελθόν κατατεθεί επερωτήσεις Βουλευτών στο Κοινοβούλιο, χωρίς καμία ανταπόκριση!!!
  Υπόψη πως οι Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑ.Σ/ΟΑΕΔ) ανήκουν στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και είναι αντίστοιχα και ισότιμα αυτών που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας!!!!
  Δυστυχώς όπως τονίζει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ σε παλαιότερη ανακοίνωσή της τα μέλη της κατάντησαν “Επαίτες του Αυτονόητου”!!!

Αφήστε μια απάντηση