ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Νανίδης Γρηγόριος

Περίληψη: Μια πρόταση για το νέο αξιολογικό μοντέλο των εκπαιδευτικών στη μέση εκπαίδευση

Abstract: A proposal for teacher’s evaluation in secondary education

Αφήστε μια απάντηση