Αποστολή προτάσεων Εσπερινού Γ/σίου Κοζάνης, σχετικά με τον Εθνικό-Κοινωνικό Διάλογο για την Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: Εσπερινό Γυμνάσιο Κοζάνης

Περίληψη: Περιλαμβάνονται οι προτάσεις της Εκπαιδευτικής Κοινότητας του Εσπερινού Γυμνασίου Κοζάνης.

Abstract: Presented are the proposals of the Educational Community of the Evening High School of Kozani.

Αφήστε μια απάντηση