Βασιλική Δενδρινού

RTEmagicC_DENDRINOS.jpg

Η Βασιλική Δενδρινού είναι Ομότιμη Καθηγήτρια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου δίδαξε και άσκησε διοικητικά καθήκοντα στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1976-2015). Από το 2004 είναι Διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας RCeL (www.rcel.enl.uoa.gr). Με σπουδές στην Ελλάδα, ΗΠΑ και Αγγλία, στο επίκεντρο των επιστημονικών ενδιαφερόντων της είναι η διερεύνηση των πρακτικών διδακτικής της αγγλικής και οι πολιτικές τους διαστάσεις, η ανάλυση του λόγου για την πολυγλωσσία και των γλωσσικών προγραμμάτων σπουδών, η κριτική ανάλυση κειμένων εκπαιδευτικού υλικού, και η ιδεολογική ανάλυση λόγου για την ανάδειξη κοινωνικών ανισοτήτων όπως αυτές αποτυπώνονται μέσω της χρήσης της γλώσσας. Έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και έχει είναι γνωστή στο εξωτερικό για την πολιτική αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν τις γλώσσες στην εκπαίδευση. Από το 2003 εργάζεται για την ανάπτυξη του συστήματος εξετάσεων ξένων γλωσσών για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, ενώ από το 2014 είναι Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας των Πολιτών για την προώθηση της πολυγλωσσίας.

dialogos.minedu.gov.gr