Για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σύλλογος Διδασκόντων 7ου Δημοτικού Σχολείου Έδεσσας

Περίληψη: Ένα εκπαιδευτικό σύστημα όσο και τέλειο να είναι σήμερα, δεν μπορεί να είναι το ίδιο αποτελεσματικό μετά από 5 ή 10 χρόνια. Χρειάζεται επαναπροσδιορισμόςστα καινούρια δεδομένα, στις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας. Με την ελπίδα οι προτάσεις του Συλλόγου μας να συμβάλλουν σ’ αυτήν την κατεύθυνση, γίνονται και οι παρακάτω προτάσεις.

Abstract: An educational system as good as it might it cannot be effective in 5 or 10 years time. It needs reprogramming based on new data and hope that our Association’s suggestions can be of help we propose the following.

Αφήστε μια απάντηση