Δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ γονέα- σχολείου-δάσκαλου.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Μιχαήλ Πάκας (γονέας)

Περίληψη: Χρήση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας αντί της αναχρονιστικής μεθόδου του μαθητή ως αγγελιοφόρου.

Abstract: Modern communications rather “student as a messenger”.

Αφήστε μια απάντηση