ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΑΝΑΓΚΗ ΣΩΣΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Περίληψη: Οι Γεωεπιστήμες, μια από τις πέντε θεμελιώδεις Φυσικές Επιστήμες, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη σύγχρονη κοινωνία. Για το λόγο αυτό κατέχουν σημαντική θέση στα Προγράμματα Σπουδών της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σε όλα τα σύγχρονα κράτη. Η Ελλάδα είναι χώρα με ιδιαίτερο γεωλογικό ενδιαφέρον. Ο ελλαδικός χώρος χαρακτηρίζεται διεθνώς από τους ειδικούς ως «φυσικό γεωλογικό εργαστήρι» και χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των γεωλόγων σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, το έντονα ενεργό γεωτεκτονικό καθεστώς της χώρας μας, έχει επιπτώσεις στη καθημερινή ζωή των Ελλήνων, οι οποίοι πρέπει να είναι ενημερωμένοι με υπευθυνότητα από τους ειδικούς γεωλόγους επιστήμονες. Θα ήταν αναμενόμενο η διδασκαλία των Γεωεπιστημών να έχει μια περίοπτη θέση στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της πατρίδας μας. Τα σημερινά όμως δεδομένα έχουν καταδικάσει τη Γεωλογία από μια εξέχουσα επιστήμη, στον τελευταίο τροχό της αμάξης που λέγεται Παιδεία. Με την παρέμβαση μας αυτή, επιθυμούμε να επιστήσουμε τη προσοχή στην ελλειμματική διδασκαλία των Γεωεπιστημών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αναφέρονται συνοπτικά τα κύρια προβλήματα που εστιάζονται στο περιεχόμενο αλλά και στο γεγονός ότι η διδασκαλία γίνεται από μη ειδικούς στο θέμα εκπαιδευτικούς με β’ ανάθεση. Γίνονται προτάσεις για τη βελτίωση της διδασκαλίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση με ιδιαίτερη έμφαση στη βιωματική εκπαίδευση από ειδικούς στο θέμα γεωλόγους καθηγητές.

 

Αφήστε μια απάντηση