Δημήτρης Ψύλλος

DIMITRIS 007

Καθηγητής της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα ΔΕ, ΑΠΘ. Εχει Πτυχίο Φυσικής, ΑΠΘ, MED και PhD, Exeter UK, στις Επιστήμες της Αγωγής, ειδίκευση στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Δίδαξε στα Τμήματα Φυσικής Χημείας, ΠΤΔΕ του ΑΠΘ, Επιστημών Αγωγής (Κύπρος) θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα Φυσικής, Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό επίπεδο και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Στο έργο του περιλαμβάνονται πολλά άρθρα που αφορούν στη διερεύνηση των γνώσεων, αντιλήψεων μαθητών και εκπαιδευτικών, ανάπτυξη και διερεύνηση μαθησιακών περιβαλλόντων βασισμένων σε ψηφιακές τεχνολογίες, επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων, εκδόσεις βιβλίων, ανακοινώσεις εργασιών, προσκεκλημένες ομιλίες, συντονισμός ερευνητικών προγραμμάτων, οργάνωση συνεδρίων. Εχει διατελέσει Δ/ντής ΠΜΣ , Πρόεδρος της European Science Education Research Association και της Ενωσης για την Εκπαίδευση στις Φ. Επιστήμες και την Τεχνολογία. Είναι Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

dialogos.minedu.gov.gr