Διάλογος για την Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 55ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Περίληψη: Επιμόρφωση και εμπιστοσύνη στον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός αποτελεί την ίδια την καρδιά της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεν είναι απλός διεκπεραιωτής αλλά εμπνευστής, συντονιστής και δημιουργός του παιδευτικού αγαθού που επιδιώκεται να παραχθεί μέσα από τη λειτουργία των εκπαιδευτικών θεσμών. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να στηριχθεί πολλαπλώς από την πολιτεία.

Αφήστε μια απάντηση