ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ /ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Θ.Ε.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «ΚΑΙΡΟΣ» για την αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης

Περίληψη: Στην προοπτική αναμόρφωσης της ΘΕ, οφείλουμε να αξιοποιήσουμε δημιουργικά τις προτάσεις που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί για το χαρακτήρα του ΜτΘ (Πο- λιτιστικό, Βιβλικό, Ιστορικό, Θρησκειολογικό κ.ά.)· να εργαστούμε συντονισμένα και μεθοδικά, ώστε να κατατεθεί πρόταση τεκμηριωμένη παιδαγωγικά, που θα βασίζεται στη δυναμική της σύνθεσης. Ανάμεσα σε μια εκτός χρόνου αντίληψη, που υπεραμύ- νεται πεισματικά ενός ΜτΘ μονοδιάστατου και παρωχημένου, και σε μιαν άλλη, εκτός τόπου αυτή, που ισοπεδώνει αδιάκριτα στο όνομα της ουδετερότητας την ιδιαιτε- ρότητα, προβάλλει η ανάγκη για μια τρίτη πρόταση εντός τόπου και χρόνου, γόνιμη και συνθετική, που να λειτουργεί όπως ο διαβήτης: με το ένα σκέλος να πατάει γερά στο δικό του πολιτισμό και με το άλλο να εκτείνεται διαλεκτικά στον Άλλο, «ιχνο- γραφώντας» τη συνομιλία. Η εποχή μας και τα παιδιά της δεν έχουν ανάγκη από μια σειρά παράλληλων μονολόγων ούτε από ένα καταιγισμό θρησκευτικής πληροφο- ρίας. Ο καιρός απαιτεί το ΜτΘ να ανοιχτεί στον αναγκαίο διάλογο των ιδεών και των πολιτισμών, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα με υπευθυνότητα και επιστημονική επάρκεια τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που πρέπει να διέπουν τον διάλογο αυτόν, μακριά από άγονες αντιπαραθέσεις και ιδεοληψίες.

Abstract: According to the prospective reformation of R.E., we ought to utilize creatively the proposals which have occasionally been expressed , concerning the character of the R.E. (Cultural, Biblical, Historical, Hierographical etc.);we must work in a coordinated and methodical way,so as to come up with a pedagogically documented proposal, which is based on the dynamics of the composition. Between one untimely concept, which stubbornly defends a one-dimensional and obsolete R.E., and another one, which flattens indiscriminately the particularities, there rises the need for a third fruitful and synthetic proposal that will function like calipers: with one leg resting firmly on their own culture and the other extending dialectically to the other,laying out their interrelation. Our age and children do not need a series of parallel monologues, nor an avalanche of religious information. Our times require R.E.to open the necessary dialogue of ideas and cultures, while determining responsibly and scientifically the adequacy of the terms, the conditions and the criteria which should govern this dialogue, away from barren conflicts and obsessions.

Αφήστε μια απάντηση