Διονύσης Κλάδης

kladis

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1945. Είμαι από το 2012 Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο αντικείμενο “Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης” Πριν από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είχα υπηρετήσει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έλαβα πτυχίο Φυσικής το 1968 από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου έλαβα και διδακτορικό δίπλωμα στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης το 1971.

Διετέλεσα Ειδικός Γραμματέας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (1998-2004) και Γενικός Γραμματέας (1986-1988) στο Υπουργείο Παιδείας. Επίσης, υπήρξα μέλος της ομάδας που συνέταξε το 1982 τον Νόμο Πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση.

Ανέπτυξα διεθνή δραστηριότητα στην “Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης”, κατά κύριο λόγο στα σχετικά με τη Διαδικασία της Μπολώνιας ζητήματα και στον τομέα της διασφάλισης ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Από το 1997 μέχρι σήμερα έχω συμμετάσχει σε 33 αξιολογήσεις πανεπιστημίων σε 15 ευρωπαϊκές χώρες και στις αξιολογήσεις 5 εθνικών φορέων διασφάλισης ποιότητας.

dialogos.minedu.gov.gr