ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ (27/05/2016)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ (.pdf)

 

dialogos.minedu.gov.gr