Εισαγωγή στις σχολές ένστολων…

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μάριος Βαλλάτος

Περίληψη: Να δοθεί η δυνατότητα εισαγωγής όπως ισχύει στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού μέσω του απολυτηρίου Γενικού Λυκείου στις Στρατιωτικές Σχολές,στις Αστυνομικές Σχολές, στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθώς και από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 εισαγωγή και με απολυτήριο λυκείου στις σχολές του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής επίσης να δοθεί η δυνατότητα επιλαχόντων στις σχολές του λιμενικού σώματος και οι ειδικές κατηγορίες τριτέκνων πολυτέκνων να μπαίνουν στο λιμενικό μεσώ πανελλαδικών. 

 Abstract: Enable input as operated in the Merchant Marine Academies through baccalaureate Lyceum in Military Schools in Police Schools, the schools of the Fire Academy and the academic year 2018-2019 introduction and high school diploma in faculties of body-Greek Coast coastguard also allow runners to schools coastguard and special categories triteknon large families to enter the port via nationwide.

Αφήστε μια απάντηση