Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ηλίας Αρβανίτης

Περίληψη: Κύριε Υπουργέ Το εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας απεικονίζει στην πραγματικότητα την ίδια τη χώρα. Εκπαιδευτικά συστήματα όπως το ελληνικό έχουν κάνει από την ίδρυση της τυπικής εκπαίδευσης μέχρι σήμερα μεγάλα εκπαιδευτικά άλματα βελτίωσης, αλλά χρειάζεται ακόμα αρκετή δουλειά, υπομονή και επιμονή για να αποκτήσει η Ελλάδα το ιδανικό εκπαιδευτικό σύστημα, που θα διακρίνει τη μοναδικότητα και την ιδιαιτερότητα κάθε μαθητή και θα την αναδεικνύει αξιοποιώντας τη. Ειδικότερα, όσον αφορά το χώρο της ειδικής εκπαίδευσης, ένα μεγάλο φάσμα αλλαγών έχει επέλθει. Η δημιουργία της παράλληλης στήριξης αποτελεί μια καινοτομία η οποία δίνει τη δυνατότητα σε κάθε μαθητή με ιδιαίτερες ικανότητες να έχει έναν εκπαιδευτικό που ασχολείται κατά αποκλειστικότητα μαζί του. Ο εκπαιδευτικός βοηθάει τον εκάστοτε μαθητή να οικοδομήσει τις απαραίτητες γνώσεις και είναι ένας καλός σύμμαχος και φίλος του μαθητή. Η ιδέα του να βρίσκεται μαθητής και εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές και το δάσκαλο της τάξης, αυτόματα καθιστά το παιδί μέλος της τάξης, χωρίς να το αποκόπτει από την ομάδα και χωρίς να συμβάλει στην τυχών ανάδειξη στερεοτύπων απέναντι στο παιδί που διδάσκεται μόνο του. Ακόμα, ο μαθητής που διδάσκεται μόνος του έχει τη δυνατότητα να μάθει πιο ποιοτικά, συγκριτικά με το αν διδασκόταν με όλη την τάξη μαζί και χωρίς τον εκπαιδευτικό της ειδικής αγωγής. Αναλυτικότερα, ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να ρωτήσει τις απορίες του άμεσα, χωρίς να περιμένει τους άλλους μαθητές και χωρίς να έχει το φόβο του να εκφράσει δημόσια κάτι που μπορεί να είναι λάθος. Επιπρόσθετα, ο εκπαιδευτικός που επικεντρώνει όλη του την προσοχή σε ένα και μόνο μαθητή μπορεί να προσαρμόσει το μάθημα ακριβώς στις ανάγκες του συγκεκριμένου παιδιού χρησιμοποιώντας σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και κινούμενος σε μία ποικιλία από γνωσιακά ρεπερτόρια που θα βοηθήσουν το μαθητή να φτάσει στην κορυφή των δυνατοτήτων του. Σε αυτό το σημείο θα στρέψουμε την προσοχή μας στις λιγότερο ευνοϊκές πτυχές της παράλληλης στήριξης. Παρόλο που κάθε μαθητής που το χρειάζεται έχει το δικό του δάσκαλο, το πρόβλημα είναι ότι το παιδί δε διδάσκεται καθημερινά και κατ’ αποκλειστικότητα από τον εκπαιδευτικό της ειδικής αγωγής. Πολλές φορές, το παιδί αυτό διδάσκεται μαζί με την υπόλοιπη τάξη από το δάσκαλο της τάξης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στα μαθήματα αυτά ο μαθητής να μην μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στους ρυθμούς της τάξης και η απόδοσή του να πέφτει κατακόρυφα. Θα ήταν πιο αποτελεσματικό ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης να βρίσκεται δίπλα στο μαθητή σε όλα τα μαθήματα που διδάσκοντα από το δάσκαλο της τάξης και να μην ορίζονται για κάθε μαθητή συγκεκριμένες μόνο ώρες διδασκαλίας με τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής. Η δυνατότητα ο μαθητής να διδάσκεται σε όλα τα μαθήματα από το δάσκαλο της ειδικής αγωγής, θα βοηθήσει το μαθητή να αναπτύξει τις ικανότητές του στο μέγιστο βαθμό. Κλείνοντας, η τυπική εκπαίδευση στον τομέα της ειδικής αγωγής και συγκεκριμένα της παράλληλης στήριξης, έχει δώσει την δυνατότητα σε πολλούς μαθητές με δυσκολίες να οικοδομήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και να φτάσουν με τη βοήθεια του ειδικού εκπαιδευτικού σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο μάθησης. Ωστόσο, είναι απαραίτητο τα παιδιά αυτά να διδάσκονται κατ’ αποκλειστικότητα από τον εκπαιδευτικό της ειδικής αγωγής γιατί είναι ο μόνος που έχει τις γνώσεις και τα προσόντα να κάνει το παιδί όχι μόνο καλύτερο μαθητή, αλλά και καλύτερο άνθρωπο και μελλοντικό πολίτη. Εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης του 55ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών Αρβανίτης Ηλίας 

Αφήστε μια απάντηση