ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Περίληψη:Η επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη των εκπαιδευτικών είναι κρίσιμος παράγοντας για την παρεχόμενη εκπαίδευση. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποβλέπει και εξασφαλίζει την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και συνεισφέρει στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μορφή επιμόρφωσης είναι η ενδοσχολική επιμόρφωση που οργανώνεται, διεξάγεται και επιβλέπεται στο σχολικό περιβάλλον.

Αφήστε μια απάντηση