Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

Πορίσματα της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

Διαπιστώσεις,Προτάσεις και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης (.pdf)

Ενιαίος χώρος εκπαίδευσης,έρευνας και καινοτομίας (.docx)

Προτάσεις του ΚΚΕ (.pdf)

 

Tα πρώτα βήματα που έγιναν στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής σχετικά με τον Εθνικό και Κοινωνικό Διάλογο για την παιδεία είναι τα εξής:

 1. Αποφασίστηκε να γίνουν παράλληλες και συμπληρωματικές συζητήσεις ανάμεσα στην Επιτροπή Μορφωτικών  Υποθέσεων, την Εθνική Επιτροπή, το ΕΣΥΠ και το ΙΕΠ.
 1. Στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων έγιναν τρεις συνεδριάσεις. Στην πρώτη συνεδρίαση συζήτηθηκαν τα θέματα που θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στην ατζέντα, στη δεύτερη συνεδρίαση αποφασίστηκε η ατζέντα.
 1. Στην τρίτη συνεδρίαση αποφασίστηκε η συγκρότηση των δύο υποεπιτροπών. Η μία για τα είδη και δομή των εκπαιδευτικών μονάδων από νηπιαγωγείο μέχρι και ΙΕΚ. Η δεύτερη για τον Ενιαίο Χώρο Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων. Την πρώτη υποεπιτροπή θα την συντονίζει ο κ. Δ. Μπαξεβανάκης, και την δεύτερη ο κ. Δ. Σεβαστάκης.
 1. Μέχρι τα μέσα του Φεβρουαρίου θα υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα και τα οποία θα σταλούν στην Εθνική Επιτροπή και θα συζητηθούν στην Ολομέλεια της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων.

Η Θεματολογία των συζητήσεων στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο πλαίσιο του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία είναι η εξής:

 

 1. Δημοκρατικές αξίες. (Βία, ρατσισμός, διαφορετικότητα, εκπαίδευση μειονοτήτων, αειφορία εκπαιδευτικών μονάδων, αυτοδιοίκητο διαφόρων βαθμίδων, κοινωνική μέριμνα, πρόσβαση σε πολιτισμικά δρώμενα).
 1. Οικονομικά της εκπαίδευσης (τρόποι θεσμοθετημένης αύξησης του ποσοστού επιχορήγησης στην εκπαίδευση, διαφορετικά χρηματοδοτικά σχήματα, δυνατότητες μείωσης εξόδων, πράσινα σχολεία, αξιοποίηση περιουσίας, πολιτική προσλήψεων, οικολογικό αποτύπωμα των εκπαιδευτικών μονάδων).
 1. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων και εκπαιδευτικού προσωπικού
 1. Νέες τεχνολογίες, διδακτική πρακτική, ψηφιακός εγγραμματισμός
 1. Ενιαίος χώρος ανωτάτης εκπαίδευσης και έρευνας. Εξωστρέφεια.
 1. Λύκειο-Παραπαιδεία-Εισαγωγή στα ΑΕΙ. Μεταγραφές.
 1. Είδη και δομή των διαφορετικών σχολικών μονάδων.
 1. Διοίκηση Εκπαίδευσης.
 1. Διασύνδεση των εκπαιδευτικών δομών με την παραγωγή, με την αγορά εργασίας.
 1. Προοπτικές για νέους επιστήμονες. Συγκεκριμένα μέτρα.
 1. Ρόλος Κοινωφελών Ιδρυμάτων και ΜΚΟ για την εκπαίδευση και έρευνα.
 1. Συνεχής και δια βίου εκπαίδευση.

 

01-12-15 Τα πρακτικά της συνεδρίασης της επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων για τον εθνικό διάλογο

09-12-15 Τα πρακτικά της συνεδρίασης της επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων για τον εθνικό διάλογο

16-12-15 Τα πρακτικά της συνεδρίασης της επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων για τον εθνικό διάλογο

 

dialogos.minedu.gov.gr