Εσπερινά ΕΠΑΛ – Στρατιωτικές Σχολές

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Λιαδάκης Στάμος

Περίληψη: Προτείνουμε τη δυνατότητα μαθητων Εσπερινών ΕΠΑΛ να είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές Σχολές, εφόσον πληρούν τα ηλιακιακά όρια που θέτει η κάθεμία.

Abstract: Προτείνουμε τη δυνατότητα μαθητων Εσπερινών ΕΠΑΛ να είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές Σχολές, εφόσον πληρούν τα ηλιακιακά όρια που θέτει η κάθεμία.

Αφήστε μια απάντηση