ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Δρ. Γεώργιος Μπαμπασίδης, Αστροφυσικός, Εκπαιδευτικός ΠΕ04

Περίληψη: Με την παρούσα πρόταση, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον Εθνικό και Κοινωνικό Διάλογο για την Παιδεία, εισηγούμαστε την υιοθέτηση του συστήματος των τετραμήνων περιόδων και στο Γυμνάσιο όπως ήδη εφαρμόζεται στη βαθμίδα του Λυκείου. Η πρόταση προέκυψε από τη διαπίστωση σημαντικών παιδαγωγικών προβλημάτων καθώς και οργανωτικών δυσλειτουργιών που παρατηρούνται τα τελευταία 15 περίπου χρόνια στο Γυμνάσιο. Η εφαρμογή των δύο τετραμήνων αντί των τριών τριμήνων θα επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στη σχολική ζωή του Γυμνασίου αναβαθμίζοντας την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και ενισχύοντας την θετική στάση του εφήβου μαθητή προς το Σχολείο. Με την αλλαγή των χρονικών περιόδων το Γυμνάσιο μετατρέπεται από εξεταστικό κέντρο σε ουσιαστική πηγή γνώσης. Οργανωτικά, η σχολική μονάδα θα απαλλαγεί από σημαντικό φόρτο γραφειοκρατικών διαδικασιών και το εκπαιδευτικό προσωπικό θα μπορέσει να εστιάσει στην ουσιαστική μόρφωση και διαμόρφωση του μελλοντικού πολίτη. Οι μαθητές στην ευαίσθητη ηλικία της εφηβείας και με δεδομένη την γενική κρίση που βιώνουμε σαν κοινωνία, χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν στο νέο μαθησιακό περιβάλλον, χρειάζονται χρόνο για να αναπτύξουν τα ταλέντα και τις δεξιότητές τους, χρειάζονται χρόνο για να μάθουν πως μαθαίνουν. Η εφαρμογή των τετραμήνων αντί των τριμήνων θα τους δώσει το χρόνο που αναζητούν.

Abstract: This proposal is a response to the invitation call of the Greek Ministry of Education, Research and Religious Affairs for the National and Social Dialogue about Education. We propose the implementation of four-months terms to the Greek Senior Schools (Gymnasium) as they are already applied to the upper level of Greek High School (Lykeio). Our proposal has been developed from the realization of serious both educational and operational issues that recorded in Gymnasium for the past 15 years. The application of two 4-months terms instead of the three-months terms will bring up substantial changes in the everyday school life in Gymnasium by upgrading the quality of the given educational content and will empower the positive attitude of the teenager student for the School. Such implementation will tranform Gymnasium from a stressful exam centre to a real learning place. As far as the framework of the school concerns, it will be released from a quite unnecessary load of bureaucratic activities and teachers will focus on the real education of the future. The teenager students within the contemporary financial social crisis framework need time to get involved in the new learning environment that they meet, to develop their talents and skills, to learn how to learn. The application of the four-months terms instead of the three-months terms will provide the students the time they ask for.

Αφήστε μια απάντηση