Η θέση της Πληροφορικής στο σχολείο

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Δρ Παναγιώτης Τσιωτάκης

Περίληψη: Η θέση της Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Abstract: Computer Science in primary and secondary education

Αφήστε μια απάντηση