Η μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Δρ Παναγιώτης Τσιωτάκης

Περίληψη: Η Κύπρος είναι μια άλλη Ελλάδα σε Μνημόνιο, οπότε έχει σημασία ποιες επιλογές έγιναν εκεί στα ίδια ερωτήματα για Γυμνάσιο, Λύκεiο, κατευθύνσεις, εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  Όταν το Υπουργείο Παιδείας δεν παίζει με το μέλλον των μαθητών της χώρ ας του και αποφασίζει με εκπαιδευτικά και επιστημονικά κριτήρια.

Abstract: Reform of Cyprus education system. New courses, curriculum and admission to higher education.

Αφήστε μια απάντηση