Θέμης Κοτσιφάκης

kotsifakis

Ο Θέμης Κοτσιφάκης είναι εκπαιδευτικός της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, πρώην Πρόεδρος της ΟΛΜΕ (2013-15) και μέλος του ΔΣ (2002-15). Εκπροσώπησε την ΟΛΜΕ στην επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠΕΑΕΚ – ΕΣΠΑ (2003-2015).

Διετέλεσε μέλος της Ε.Ε. του Ευρωπαϊκού Τμήματος της Education International (2003-06) – (2012-15) και συντονιστής του Δικτύου Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ (2004-10).

Διετέλεσε επίσης πρόεδρος, γ.γ. και μέλος του ΔΣ της Α-Γ ΕΛΜΕ Αν. Αττικής (1997-2002) και υπεύθυνος έκδοσης του περιοδικού της.

Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την Αγωγή και την Προαγωγή Υγείας στα σχολεία και ανάπτυξε πλούσια επιμορφωτική δράση στον τομέα αυτό.

Έχει παρουσιάσει εργασίες σε επιστημονικά συνέδρια σε θέματα της ειδικότητάς του, σε θέματα Αγωγής και Προαγωγής Υγείας καθώς και σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής.

Είναι συγγραφέας δύο σχολικών βιβλίων Κλινικής Βιοχημείας καθώς και δύο βιβλίων εκπαιδευτικής πολιτικής για την Επαγγελματική Εκπαίδευση που αναφέρονται στην περίοδο 1997-2015.

Άρθρα και συνεντεύξεις του για θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής, έχουν δημοσιευτεί στον τύπο, στο Διαδίκτυο και σε περιοδικά εκπαιδευτικών διεθνώς.

dialogos.minedu.gov.gr