Θωμάς Μαλούτας

maloutas

Ο Θωμάς Μαλούτας (1953) είναι καθηγητής Ανθρώπινης Γεωγραφίας & Θεματικής Χαρτογραφίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Έχει διατελέσει καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικής & Αγροτικής Κοινωνιολογίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών καθώς και πρόεδρος του ΕΚΚΕ. Το επιστημονικό έργο του επικεντρώνεται σε ζητήματα κοινωνικών ανισοτήτων και διαχωρισμού στις πόλεις και σε ζητήματα στέγασης και προνοιακών ρυθμίσεων και πολιτικών. Έχει διευθύνει μεγάλο αριθμό εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και έχει διατελέσει εθνικός εκπρόσωπος στην επιτροπή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας της ΕΕ. Υπήρξε προσκεκλημένος καθηγητής του Institut d’Études Politiques στο Παρίσι και έχει προσκληθεί για μαθήματα και διαλέξεις από πολλά ευρωπαϊκά και αμερικανικά πανεπιστήμια. Από τον Μάρτιο του 2015 έχει αναλάβει τη θέση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

Εκτενές βιογραφικό σημείωμα και δημοσιευμένο έργο προσβάσιμα στον ιστότοπο: https://hua.academia.edu/ThomasMaloutas

dialogos.minedu.gov.gr