Ιωάννης Δ. Παντής

JohnDPantis

Ο Γιάννης Παντής είναι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Καθηγητής του τομέα Οικολογίας του Τμήματος Βιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχει διδάξει μαθήματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα Βιολογίας και άλλα πανεπιστημιακά τμήματα του Α.Π.Θ. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 100 άρθρα σε διεθνή περιοδικά καθώς και εργασίες – κεφάλαια σε συνολικά 15 βιβλία (13 διεθνή και 2 ελληνικά). Υπήρξε μέλος της συντακτικής ομάδας οκτώ επιστημονικών βιβλίων και διδακτικών εγχειριδίων, τριών επιστημονικών περιοδικών και κριτής 9 ελληνικών και διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Έχει συμμετάσχει σε 82 συνέδρια, 46 διεθνή και 36 ελληνικά, παρουσιάζοντας συνολικά 156 ανακοινώσεις ενώ έχει διατελέσει επιστημονικώς υπεύθυνος σε 43 εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, Πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (2015), Aντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2010 – 2014), Πρόεδρος (1999 – 2002) και Αντιπρόεδρος (1995 – 1999) του διεθνούς φορέα European Ecological Federation.

 

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα

dialogos.minedu.gov.gr