Κατάργηση των εξετάσεων στο γυμνάσιο

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σωτήρης Γκαρμπούνης Φιλόλογος

Περίληψη: Με αφετηρία την σχολική πραγματικότητα το κείμενο προτείνει την κατάργηση των εξετάσεων στο Γυμνάσιο. Τόσο η προηγούμενη εμπειρία στην Ελλάδα όπου για 15 περίπου χρόνια δεν υπήρχαν εξετάσεις στο Γυμνάσιο όσο και η διεθνής τακτική δίνουν τη δυνατότητα να αποσυρθούν οι εξετάσεις ώστε να δοθεί η δυνατότητα πιο ελεύθερης και πιο δημιουργικής προσέγγισης της γνώσης. Και μάλιστα σε μια βαθμίδα που είναι υποχρεωτική και απευθύνεται στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού.

Abstract: Taking into account the reality in schools today, the text proposes the abolishment of the final exams in Middle School. Both the previous experience of not having exams in Greek Middle Schools for 15 years and the international practice enable the abolishment of the exams in order to embrace a more free and more creative approach to knowledge. Even more at a level of education that is obligatory and regards the whole student population.

2 thoughts on “Κατάργηση των εξετάσεων στο γυμνάσιο”

  1. Πολύ εύστοχες παρατηρήσεις με επιχειρήματα που βασίζονται στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. Θα προσέθετα επίσης την καθιέρωση των τετραμήνων, για να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση της ύλης, των γραπτών δοκιμασιών και των λοιπών δεξιοτήτων, καθώς και την καθιέρωση της περιγραφικής αξιολόγησης.

Αφήστε μια απάντηση