ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Μ.Σ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Περίληψη: Οι προτάσεις μας αφορούν: Η πρώτη, την κατάργηση των τριμήνων στα Μουσικά γυμνάσια και την αντικατάστασή τους από τετράμηνα όπως και στο Λύκειο. Η αλλαγή αυτή επιβάλλεται για λόγους διοικητικούς, εκπαιδευτικούς και λόγους αξιακούς του εκπαιδευτικού συστήματος. Ως δεύτερη πρόταση καταθέτουμε την μείωση των ωρών διδασκαλίας των υποδιευθυντών καθώς τη θεωρούμε βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, απαραίτητη θεσμικά αλλά και δικαιότερη από πλευράς ανθρώπινου – εκπαιδευτικού δυναμικού. 

 Abstract: The two proposals we have made can be summarized into the following points: Firstly, school terms in Music Junior High Schools should be replaced by semesters (four-month periods instead of three), which is the case in Senior High Schools. This change is imperative for administrative and educational reasons, as well as for reasons concerning the values of our educational system. The second proposal regards a decrease in the number of teaching hours of deputy headmasters, as it is our firm belief that this is a prerequisite for the smooth functioning of the school, essential as an institution and fairer in terms of human and educational resources. 

Αφήστε μια απάντηση