Κείμενα από παλαιότερους Διαλόγους για την Παιδεία

Υλικό από παλαιότερους διαλόγους

ΕΚΘΕΣΕΙΣ (.zip)
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ(.zip)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (.zip)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ (.zip)
ΔΙΑΦΟΡΑ (.zip)

 

Ετήσιες εκθέσεις για την εκπαίδευση – ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΣΕΕ

Για το κείμενο πατήστε εδώ.

Εισηγήσεις Προέδρου του Ε.ΣΥ.Π. στην 7η, 8η και 9η συνεδρίαση της ολομέλειας

Για το κείμενο πατήστε εδώ.

Πόρισμα επιτροπής του Ε.ΣΥ.Π. 2006 ( που είχε συγκροτηθεί από τον πρόεδρο του Ε.ΣΥ.Π. )

Για το κείμενο πατήστε εδώ.

Κείμενο συμπερασμάτων του προέδρου του Ε.ΣΥ.Π. για τις συνεδριάσεις της ολομέλειας 7,8και 9 που παρουσίασε στον κ πρωθυπουργό στις 22-3-2011

Για το κείμενο πατήστε εδώ.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
(ΜΟΝΟΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΤΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (15 Απριλίου 2011)

Για το κείμενο πατήστε εδώ.

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας – Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό, 2011

ΟΔΗΓΟΣ – ΙΣΤΟΡΙΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορίας για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, 2011

Για το πρόγραμμα σπουδών (Α ΜΕΡΟΣ) πατήστε εδώ.

Για το πρόγραμμα σπουδών (Β ΜΕΡΟΣ) πατήστε εδώ.

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το πεδίο “Κοινωνικές Επιστήμες – Ιστορία” στο Γυμνάσιο, Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό, 2011

Για το κείμενο πατήστε εδώ.

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα κοινωνικών επιστημών στο Δημοτικό, Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό, 2011

Για το κείμενο πατήστε εδώ.

Οικιακή Οικονομία, Πρόταση νέου Προγράμματος Σπουδών για το Μάθημα Οικιακή Οικονομία Ά και ‘Β Τάξεων Γυμνασίου

Για το κείμενο πατήστε εδώ.

 

dialogos.minedu.gov.gr