Κείμενα Διεθνών Οργανισμών για την Παιδεία

Education at a Glance, OECD, 2015

Για το κείμενο πατήστε εδώ.

Καλύτερες Επιδόσεις και Επιτυχείς Μεταρρυθμίσεις στην Εκπαίδευση, ΟΟΣΑ, 2011

Για το κείμενο πατήστε εδώ.

Rethinking Education, towards a global commn good?, UNESCO, 2015

Για το κείμενο πατήστε εδώ.

Education and Training Monitor, European Commission, 2015

Για το κείμενο πατήστε εδώ.

Education and Training Monitor Greece, European Commission, 2015

Για το κείμενο πατήστε εδώ.

dialogos.minedu.gov.gr