Κείμενα Επιτροπής

Στατιστική ανάλυση της πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (02/06/2016)

Επιτροπή Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία – Πορίσματα  (27/05/2016)

Προσωρινά συμπεράσματα επιτροπών – Κείμενα εργασίας  (Μέρος 2ο)  (12/05/2016)

Ενδιάμεση έκθεση του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία Αντώνη Λιάκου για τα ως τώρα πεπραγμένα (26/04/2016)

Προσωρινά συμπεράσματα επιτροπών – Κείμενα εργασίας (10/03/2016)

Εναρκτήρια ομιλία Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκου Φίλη

Eισήγηση του Προέδρου στην πρώτη συνάντηση της Eπιτροπής Διαλόγου

Πρακτικά πρώτης ολομέλειας της Επιτροπής Διαλόγου

Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Α. Λιάκου για τα προς επεξεργασία θέματα και ερωτήματα από ειδικές επιτροπές και ομάδες εργασίας

Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκου Φίλη

Αφετηριακές θέσεις για τον Εθνικό και Κοινωνικό Διάλογο για την Παιδεία, του προέδρου της επιτροπής Αντώνη Λιάκου

 

dialogos.minedu.gov.gr