Κείμενα ΙΕΠ

Σε αυτή την σελίδα αναρτώνται κείμενα του ΙΕΠ.

Εδώ θα βρείτε κείμενα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο πλαίσιο παλαιότερου Διαλόγου για την Παιδεία.

dialogos.minedu.gov.gr