Κουπόνια Εκπαίδευσης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Δημήτριος Σταύρου

Περίληψη: Σύμφωνα με το μοντέλο των κουπονιών εκπαίδευσης διανέμονται κρατικά κουπόνια εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές με δικαίωμα να τα καταθέτουν σε όποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα επιθυμούν.

Abstract: Αccording to the school-vouchers system, the government distributes vouchers to all of the students so that they would be able to choose and pay directly the educational institution of their preferance.

Αφήστε μια απάντηση