Κώστας Μουτζούρης

moutzouris

Δρ. Πολ. Μηχ.

Κων/νος Ι. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. (Ακτομηχανική, Λιμενικά Έργα)

 

ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 • Πρόεδρος Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (2014 – …)
 • Διευθυντής Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων Ε.Μ.Π.
 • Πρόεδρος Δ.Σ. Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως Περιουσίας Ε.Μ.Π. (2006 – …)
 • Μέλος Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (1998 – …)

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΜΠ

 • Πρύτανης Ε.Μ.Π. (2006 – 2010)
 • Πρόεδρος Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1997 – 2001, 2003 – 2006)
 • Συντονιστής Κατευθύνσεως «Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών» Δ.Π.Μ.Σ. Ε.Μ.Π. (2004 – 2012)
 • Μέλος Συγκλήτου Ε.Μ.Π. (1997 – 2001, 2003 – 2010)
 • Αναπληρωτής Πρόεδρος Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. (2001 – 2003)
 • Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως Περιουσίας Ε.Μ.Π. (2004 – 2006)
 • Αντιπρόεδρος Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ε.Μ.Π. (2003 – 2006)

 ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΜΠ

 • Γενικός Γραμματέας Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής, Υ.Ν.Α. (2012 – 2013)
 • Μέλος Δ.Σ. Οργανισμού Λιμένα Πειραιά (επί 12 έτη)
 • Μέλος Εταιρείας Αναπτύξεως Ναυτικής Τεχνολογίας Ε.Α.Ν.Τ. (επί 4 έτη)
 • Invited Professor, Πανεπιστήμιο Αννόβερου, Γερμανία
 • Chevalier dans l’ ordre des Palmes Academiques, French Republic

dialogos.minedu.gov.gr