Μία από τα ίδια?

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Κλειδόπουλος Προκόπης ΠΕ04

Περίληψη: Η όποια αλλαγή έχει νόημα μόνο αν ξεκινά από το Δημοτικό και το Γυμνάσιο.. Αλλαγές που θα μπορούσαν να αλλάξουν το κλίμα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια είναι: Κατάργηση των εν-δοσχολικών γραπτών εξετάσεων. Διαγνωστικές αξιολογήσεις με ευθύνη του ΕΟΕ σε 3η και 6η Δη-μοτικού, με υποχρεωτική ενισχυτική διδασκαλία των υστερούντων. Απολυτήρια Γυμνασίου και Λυκείου μετά από πανελλαδικές εξετάσεις πιστοποίησης με θέματα από τράπεζα Θεμάτων. Μείωση των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών, όπως και συγχώνευση παρόμοιων μαθημάτων. Χωρισμός του ωραρίου σε ζώνη μαθημάτων και ζώνη δραστηριοτήτων. Πλήρη αποδέσμευση του Λυκείου από την εισαγωγή στα ΑΕΙ.

Abstract: Any change only makes sense if it starts from the elementary and secondary school. Changes that could change the climate in the primary and secondary are: Elimination of-school written exams. Diagnostic evaluations responsibility of the ΕΟΕ in the 3rd and 6th Primary, with mandatory reme-dial teaching lagging. Baccalaureate High School after a nationwide certification exam topics by bank Affairs. Reduction specialties teachers, as merge similar courses. Separation of time courses zone and zone activities. Full release of the Lyceum of admission to universities.

Αφήστε μια απάντηση