ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΡΜΑΝΛΙΚ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΩΝΟΤΟΠΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Περίληψη: Πέμπτη 14/01/2016 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ-ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η περιοχή Χάρμανλικ (Αλωνότοπος) Κομοτηνής κατοικείται αμιγώς από πολίτες μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας Η συνοικία σήμερα αριθμεί περί 100 μαθητών ηλικίας δημοτικού σχολείου. Οι μαθητές φοιτούν σε κοντινά Μειονοτικά δημοτικά σχολεία λόγω μη ύπαρξης Μειονοτικού Σχολείου στη συνοικία. Υπενθυμίζουμε ότι τα σχολεία που αναγκάζονται να φοιτούν δεν πληρούν κτιριακά τις προϋποθέσεις για μια σύγχρονη εκπαίδευση, αφού είναι πολύ στενά με αποτέλεσμα οι μαθητές να συνωστίζονται σε τάξεις μικρές που έχουν ψεύτικα διαχωριστικά και να ακούνε οι μαθητές της μιας τάξεις τις φωνές της άλλης. Φυσικά και ο προαύλιος χώρος των σχολείων αυτών είναι πολύ μικρός για τόσους μαθητές.

Abstract: Thursday 14/01/2016 Demand for a new minority school in Komotini Charmanlik (Alonotopos) is one of the districts of Komotini and it is an area where only the members of the Muslim Minority reside in. Currently, in that district, there are around 100 primary schools aged students. Since there is no minority school in Charmanlik (Alonotopos) district, all these students have to attend other nearby minority schools. However, the schools that students are forced to attend do not meet the requirements of modern education. Classes are so small and crowded. Students can easily hear other class’ student’s voices since the walls of classrooms are so thin. Also, the playgrounds of these schools are too small for many students.

Αφήστε μια απάντηση