ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΕΙ ΤΕΙ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μάριος Βαλλάτος

Περίληψη: Να επιτρέπεται σε όλες τις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ακόμα και στις σχολές τω ενόπλων δυνάμεων να επιτρέπουν στους φοιτητές τους να έχουν το δικαίωμα μεταγραφής ακόμα και σε επόμενα εξάμηνα εκτός του πρώτου όπως συμβαίνει ως τώρα και να επιτραπεί σε απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ να διεκδικούν μια θέση εισαγωγής μέσω κατατακτήριων εξετάσεων στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού καθώς και στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας περνώντας και τις προβλεπόμενες από το νόμο υγειονομικές εξετάσεις.

Abstract: Allow all schools of higher education even in schools attached to the armed forces to enable students to have the right transcription even in later semesters except the first such case to date and to allow graduates of universities and technical colleges to assert a position import through qualifying examinations in Military Schools in Police Academies, faculties of Merchant Marine Academies and Schools in the Fire Academy and passing the statutory health assessments.

Αφήστε μια απάντηση