ΜΙΛΤΟΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΟΣ

Καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών στο Freie Universität του Βερολίνου και διευθυντής του «Κέντρου Νέου Ελληνισμού» στο ίδιο Πανεπιστήμιο (www.cemog.fu-berlin.de). Έχει συνεπιμεληθεί μεταξύ άλλων τους τόμους Einführung in die Literaturwissenschaft (1995) και Ο λόγος της παρουσίας. Τιμητικός τόμος για τον Παν. Mουλλά (2005), συνεργαστεί στην ελληνική έκδοση του Cambridge History of Literary Criticism (μέχρι στιγμής δύο τόμοι, 2004 και 2010) και συστήσει στα ελληνικά το θεωρητικό έργο του Hans Robert Jauss (H θεωρία της πρόσληψης. Tρία μελετήματα, 1995). Εκτός από τη διδακτορική του διατριβή (Eκδοχές νεοτερικότητας στην κοινωνία του γένους: Nικόλαος Mαυροκορδάτος – Iώσηπος Mοισιόδαξ – Aδαμάντιος Kοραής, 1999) έχει δημοσιεύσει τη μονογραφία Από τη Λέσχη στις Ακυβέρνητες Πολιτείες. Η στίξη της ανάγνωσης, 2008. Πρόσφατες δημοσιεύσεις: «Για την κρίση των ανθρωπιστικών σπουδών. Το παράδειγμα του γερμανικού πανεπιστημίου· «Η γενιά του ’30, η γραμματολογία και ο συγκριτισμός»· «Η επινόηση του πολιτικού Καβάφη: Τεκμηριώνοντας το χρονικό μιας ανάγνωσης»· «Ο χρόνος και ο λόγος στα γαλλόφωνα προλεγόμενα του Κοραή»· «Zum historischen Gedächtnis der Geisteswissenschaften: die deutsche Neogräzistik und die Okkupation Griechenlands».

 

Link σε ιστοσελίδα:

http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we02/institut/mitarbeiter/Professoren/pechlivanosm/index.html

dialogos.minedu.gov.gr