Μιχάλης Μπρατάκος

Καθηγητής Μιχάλης Μπρατάκος
Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας
Προεδρεύων της Συνόδου των Προέδρων των ΤΕΙ της χώρας
brat@teiath.gr

Με σπουδές στη Χημεία και την Τεχνολογία Τροφίμων, είναι Καθηγητής Ενόργανης Ανάλυσης των Τροφίμων στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Αθήνας.
Διαθέτει, συνολικά, 40ετή επαγγελματική και επιστημονική εμπειρία στη βιομηχανία τροφίμων, όπως και σε διάφορες βαθμίδες της ανώτατης εκπαίδευσης. Έχει διατελέσει υπεύθυνος σειράς ερευνητικών προγραμμάτων και αναπτυξιακών έργων, είναι συγγραφέας 4 βιβλίων και έχει διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια, ημερίδες και σε λοιπές ακαδημαϊκές δραστηριότητες.
Στο ΤΕΙ Αθήνας, έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Διευθυντής Σχολής, Πρόεδρος Τμήματος, Πρόεδρος Τομέα και Υπεύθυνος Εργαστηρίου.
Για μια τριετία, υπήρξε Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΑΤΕ).
Επίσης, διετέλεσε μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων, κλπ., ενώ είναι μέλος του Institute of Food Technology (USA) και της Society for Applied Bacteriology (UK).

Περισσότερες πληροφορίες: teiath.gr (Διοίκηση/Πρόεδρος)

dialogos.minedu.gov.gr