νέο λύκειο

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: αλεξάκης μανόλης

Περίληψη: Προτάσεις για νέο πλαίσιο λειτουργίας του Λυκείου. Ελαστικότερο αναλυτικό πρόγραμμα με νέες διδακτικές προσεγγίσεις, συνδυαστικές θεματικές διδασκαλίες και ανοικτό πρόγραμμα από το μεσημέρι και έπειτα για γλώσσες, πρότζεκτ, γυμναστική. Ακόμη ενδοσχολικές θεματικές διδασκαλίες σε αντικείμενα που εγνωσμένα κατέχουν ορισμένοι συνάδλεφοι. Το ίδιο να ισχύσει και σε διασχολικό επίπεδο. Η εκπαίδευση πρέπει να γίνει ελκυστική, συμμετοχική, εμπειρική διαδραστική και βέβαια με χρήση νέων τεχνολογιών.

Abstract: New methods of didactic. Open school and open program me. Teaching using new technologies.

Αφήστε μια απάντηση