Νεκτάριος Τσαγλιώτης

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ο Νεκτάριος Τσαγλιώτης είναι εκπαιδευτικός-ερευνητής στο πεδίο της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες. Εργάζεται στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου και είναι υπεύθυνος του Εργαστηρίου ΦΕ τα τελευταία δέκα χρόνια. Παρέχει επιμορφωτικό και υποστηρικτικό έργο στην εκπαιδευτική κοινότητα σχετικά με την εργαστηριακή πρακτική και τη διδασκαλία και μάθηση των φυσικών επιστημών. Είναι μέλος της συγγραφικής ομάδας των διδακτικών πακέτων «Ερευνώ και Ανακαλύπτω» για τις φυσικές επιστήμες της Ε΄ και Στ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Είναι πιστοποιημένος επιμορφωτής Β΄ επιπέδου για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη και έχει υπάρξει επιμορφωτής εκπαιδευτικών στο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και στα Νέα Προγράμματα Σπουδών. Έχει συμμετάσχει ως εκπαιδευτικός-ερευνητής σε πολλά Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Ενδιαφέρεται για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την έρευνα σχολικής τάξης, την εφαρμογή και προώθηση καινοτόμων δράσεων, καθώς επίσης για τη δημιουργία αυθεντικών περιβαλλόντων διδασκαλίας και μάθησης στις φυσικές επιστήμες μέσα από σχέδια εργασίας, απλά πειράματα και κατασκευές. Έχει δημοσιεύσει σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων και σε συλλογικούς τόμους (πρβλ. URL: < http://efepereth.wikidot.com/cv-nektarios-tsagliotis >).

σχετικό link με εκτενέστερες αναφορές στο έργο: http://efepereth.wikidot.com/cv-nektarios-tsagliotis

 

dialogos.minedu.gov.gr