ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:  ΧΡΥΣΑ ΕΥΡΙΠΠΟΥ

Περίληψη: ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3454/2006

 Abstract: APPOINTMENTS IN PUBLIC EDUCATION

Αφήστε μια απάντηση