Περί της ένταξης των όρων ¨τεχνολογικό» και «επαγγελματικό» στο Σχολείο που θέλουμε

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Κατσαρά Χαριτωμένη

Περίληψη: Το τεχνολογικό να διαχωριστεί από το επαγγελματικό. Το πρώτο να εισαχθεί στα προγράμματα σπουδών του Σχολείου Θεωρίας και Πράξης ως εργαστήριο και τεχνολογία συγκεκριμένου πεδίου. Το δεύτερο να αποτελέσει ξεκάθαρα την μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση.


Abstract: Distinction between the terms «Technical» and «vocational» education and training. The first must be introduced within the curriculum of «Theory and Practice School» as laboratory course and specific field technology course. The second must constitute the post-education and training step.

Αφήστε μια απάντηση