Προς ένα νέο λύκειο

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Δημήτριος Καλαϊτζίδης

Περίληψη: Το σημερινό γενικό λύκειο αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα που παρεμποδίζουν τον μορφωτικό του ρόλο. Προκειμένου να επανακτήσει το λύκειο τον μορφωτικό του ρόλο για το καλό των μαθητών και της κοινωνίας, υποβάλλουμε μια σειρά από προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας μας από την διεύθυνση ενός γενικού λυκείου, από τη γνώση που αποκτήσαμε μέσω επισκέψεων σε δεκάδες σχολεία της Ευρώπης και από την δική μας επιμόρφωση.

Abstract: The current Greek General High School faces many problems that have altered and underestimated its educational scope. In order to regain the high school educational role for the good of students and society, we submit a number of proposals. These proposals are the result of our experience from the management of a public high school, the knowledge gained through visits to dozens of schools in Europe and from our own training.

Αφήστε μια απάντηση