Προσωρινά συμπεράσματα επιτροπών – Κείμενα εργασίας (Μέρος 2ο) (12/05/2016)

Παιδεία, Μεταναστευτικές ροές, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (.pdf)

Δομικές και συγκυριακές ψυχολογικές διαστάσεις του σχολικού χώρου (.pdf)

Ψυχολογικές διαστάσεις του σχολικού χώρου και της ανασυγκρότησής του στις συνθήκες της κρίσης (.pdf)

Σχετικά με τις δομικές και συγκυριακές ψυχολογικές διαστάσεις της παιδείας στη σημερινή Ελλάδα (.pdf)

dialogos.minedu.gov.gr