Προσωρινά συμπεράσματα επιτροπών – Κείμενα εργασίας (10/03/2016)

Στρατηγικοί Άξονες για την Εισαγωγή της Οπτικοακουστικής Εκπαίδευσης στο Σχολείο (.pdf)

Αρχικό κείμενο για την Ψηφιακή Εκπαίδευση (.pdf)

Σκέψεις και προτάσεις για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) (.pdf)

Αρχική εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών (.pdf)

Ο ενιαίος χώρος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας (.pdf)

Κείμενο ειδικής επιτροπής σε θέματα μουσικής παιδείας στη Γενική Εκπαίδευση (.pdf)

Δεκαπέντε θέσεις για το σχολείο (.pdf)

Εθνικό Σχολικό Πρόγραμμα (.pdf)

Θέματα της Μουσικής Εκπαίδευσης στα Ωδεία της Ελλάδας (.pdf)

Διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση – Στατιστικά (.pdf)

 

dialogos.minedu.gov.gr