Προτάσεις ανά θεματική κατηγορία

Για να δείτε τις προτάσεις ανά θεματική κατηγορία, πατήστε στον αντίστοιχο σύνδεσμο

 1. Εθνικό Πλαίσιο Εκπαίδευσης (National Curriculum) και Αξιολόγηση-αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου και των εμπλεκομένων στη διαδικασία της εκπαίδευσης,
 2. Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο- Δημοτικό- Γυμνάσιο- Λύκειο) και διακυβέρνηση εκπαίδευσης,
 3. Γενικό Λύκειο και πρόσβαση στα ΑΕΙ,
 4. ΕΠΑΛ και Τεχνική- Επαγγελματική Εκπαίδευση,
 5. Εκπαίδευση μαθητών ειδικών κοινωνικών ομάδων,
 6. Αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών και επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης,
 7. Κρίση, μεταναστευτικά ρεύματα και οι συνέπειες τους στο σχολείο- Η ανάπτυξη μιας δημοκρατικής κουλτούρας,
 8. Ενιαίος χώρος ΑΕΙ- Έρευνας, αναμόρφωση του χάρτη των ΑΕΙ, Μεταπτυχιακά,
 9. Ψηφιακή εκπαίδευση
 10. Τα οικονομικά της εκπαίδευσης: εξεύρεση πρόσθετων πόρων, εξοικονόμηση πόρων, προτάσεις,
 11. Αναβάθμιση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο.
 12. Λοιπά

dialogos.minedu.gov.gr