Προτάσεις για αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Π.Φάληρο

Περίληψη: Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι μαθησιακές/πολιτισμικές/κοινωνικές ιδιαιτερότητες των μαθητών ζητείται εφαρμογή του Νόμου 2413/96 για μειωμένο αριθμό μαθητών/τριών ανά τάξη καθώς και συνεργασία με τμήματα κοινωνικής εργασίας.

Abstract: The teachers’ association focuses on the implementation of Law 2413/96, and the creation of two classes for each grade as well as the cooperation of our school with the Technological Institute of Athens, Department of Social Work in order to face educational, psychosocial and economic problems of students.

Αφήστε μια απάντηση