Προτάσεις για τον Εθνικό διάλογο

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Περίληψη: 1) Η λειτουργία του σχολείου επηρεάζεται σημαντικά από τη μη έγκαιρη κάλυψη των κενών. Οι όποιες ελλείψεις πρέπει να καλύπτονται (αναπληρωτές, ωρομίσθιοι κλπ) το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. 2) Η ενισχυτική διδασκαλία τα τελευταία χρόνια ξεκινάει πολύ καθυστερημένα (π.χ. Μάρτιος 2016). Οι μαθητές μέχρι εκείνη την περίοδο, έχουν καλύψει τις ανάγκες τους και έχουν προγραμματίσει τον ελεύθερο χρόνο τους με άλλες ασχολίες. Όταν η ενισχυτική ξεκινάει αργά, παρουσιάζεται μειωμένο ενδιαφέρον. 3) Αλλαγή των τριμήνων σε τετράμηνα στα Γυμνάσια. Έτσι θα μειωθούν οι εσωτερικές διαδικασίες γραπτών αξιολογήσεων των μαθητών. 4) Ο αριθμός των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων των ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων πρέπει να μειωθεί. Οι εξετάσεις μπορούν να αντικατασταθούν από εργασία που θα παραδίδεται στο τέλος της χρονιάς. 5) Τα μονόωρα μαθήματα (π.χ. Χημεία, Πληροφορική) παρουσιάζουν πολλές δυσκολίες. Προτείνεται η αύξηση των ωρών σε δύο. 6) Ξένες γλώσσες: Χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός, αύξηση ωρών διδασκαλίας, επιλογή βιβλίου από τον διδάσκοντα. 7) Λήξη διδακτικού έτους αρχές Ιουνίου. 8) Κάλυψη θέσεων επιστάτη και γραμματέα όπου προβλέπεται. 9) Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ζουν αξιοπρεπώς με το μισθό τους. 10) Συντασσόμαστε με τις επισημάνσεις και προτάσεις του Σχολικού Συμβούλου κ. Αθανάσιου Κονταξή (http://users.sch.gr/kontaxis/LINKS/1602sxoleiogiaOlous.htm).

Abstract: Proposals about National Dialogue 1) As there is not the adequate number of teachers, the school year can’t run successful. By the end of September all the “teaching stuff” must have been in place at schools. 2) “Remedial”Supplementary teaching starts quite late (e.g. March 2016). By that period of time the pupils have already covered their needs and have planned their free time following their pastime activities. When “Remedial”/Supplementary starts, there’s not interest from the students part. 3) 3-month terms must change into 4-month ones,. So, there will be less subject continuous assessment test (of the students). 4) The number of written examed subjects in the end of the school year must be reduced by homework / projects given in the end of the school year. 5) One hour teaching lessons of particular school subjects (Chemistry, ICT) have met with a lot of difficulties. These could be taught twice a week. 6) Foreign languages: it is necessary to have special teaching equipment, more teaching hours and choice of books by the foreign language teacher. 7) School year should end at the beginning of June. 8) There should be school keepers and secretaries where it is necessary according to educational regulations. 9) All the teaching population should get satisfying salaries and earn their living in dignity. 10) We share the proposals and remarkable comments and opinions of school advisor Mr. A. Kontaxi (http://users.sch.gr/kontaxis/LINKS/1602sxoleiogiaOlous.htm).

Αφήστε μια απάντηση