Προτάσεις για το μέλλον και τις προοπτικές εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ. καθώς και για την αναμόρφωση της γενικής μουσικής εκπαίδευσης

Δείτε την πρόταση

 

Συντάκτης: Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.

Περίληψη: Προτάσεις και αιτήματα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. προς το Υπουργείο Παιδείας για το μέλλον και τις προοπτικές εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος καθώς και για την αναμόρφωση της γενικής μουσικής εκπαίδευσης.

Abstract: Proposals of the School of Music Studies, Aristotle University of Thessaloniki for a) its future planning and b), general issues concerning music education in Greece.

Αφήστε μια απάντηση